Sunday, October 6, 2013

दर्शन नमस्ते २

१. दर्शन नमस्ते
काटी रहुन कुरा, धसी रहून् छुरा
हाम्रो माया सुपर हिट दर्शन नमस्ते
दर्शन दर्शन दर्शन ए हजुर दर्शन नमस्ते

खै त माया मरेन कसैको पनि रिसले
रिस गर्ने आफै मरी बरू आरिसले
जले जलूं कोहि बसी रहुन रोही
मस्त मस्त सुपरहिट दर्शन नमस्ते

चल्ने रिचा माया त दुइ मुटुकै सल्लाहले
जीवन कटनी हामी दुइ कै गर्छ हल्लाले
चाहे गरुन गाली चाहे बजुन ताली
मस्त मस्त सुपरहिट दर्शन नमस्ते. 

No comments: